V okolí Planetária se nachází 12 ks stromů, které byly na základě fytopatologického průzkumu, přístrojových tahových zkoušek a vyhodnocení dendrologem shledány jako velice provozně nebezpečné. Jejich pokácení musí být provedeno co nejdříve vzhledem k vysokému riziku  ohrožení návštěvníků parku. Kácení proběhne na základě vydaných rozhodnutí orgánu ochrany přírody a orgánů památkové péče. Probíhá biologické posouzení stromů, bude přihlédnuto k výskytu ptáků a netopýrů.

Jedná se o stromy provozně velice nebezpečné. U jedinců je potvrzen rozsáhlý výskyt dřevokazných hub, zejména vějířovce obrovského způsobujícího hniloby v kořenovém systému stromu.  Následně tedy hrozí statické selhání stromu a jeho vyvrácení a nebo  zlomení .

Kácení stromů, kde nehnízdí ptáci a není potvrzen výskyt netopýrů, proběhne od 1.-.15.6.2015.