Cesta byla lemována zábradlím z kamenných sloupků ze žehrovického pískovce, které byly historicky propojeny dřevěnými hranoly. K realizaci restaurátorskéch prací bylo přistoupeno na základě závěrů projektu akademického sochaře Petra Vitvara. Vzhledem k špatnému stavu u všech kamenných sloupků byl u nich navržen rozsáhlý restaurátorský zásah a bylo také navrženo doplnění chybějících sloupků. Zároveň bylo doporučeno všechny sloupky vyrovnat, tzn. vyjmout a znovu osadit podél okraje komunikace. K propojení sloupků bylo navrženo použít dřevěné dubové hranoly na místo nefunkčních novodobých betonových prvků mezi sloupky. Po očištění stávajících sloupků bylo doporučeno barevné a povrchové sjednocení všech restaurovaných i doplněných sloupků podél Mesceryho cesty.

Restaurátorské práce prováděla firma COR INTERIORS s.r.o. dle projektu akademického sochaře Petra Vitvara.
Zrestaurováno bylo celkově osmdesát kamenných sloupků včetně propojení dřevěnými hranoly (zrestaurováno bylo 75 sloupků a doplněno 5 sloupků).  

Náš tip pro návštěvníky:
Na začátku tzv. Mesceryho cesty, poblíž Místodržitelského Letohrádku, je umístěn pamětní kamenný pylon  s nápisem „Mecseryho  cesta 1861“.