Aktuálně (distribuce, aktualizace apod.):

  • Poslední obsahová aktualizace 12/2017 (4. upravené vydání).
  • Distribuce infomateriálu v tištěné podobě (4. upravené vydání) byla zahájena na konci prosince 2017, infomateriály jsou k dispozici ve standardních distribučních místech pro infomateriály hl.m. Prahy k pražské přírodě.