Aktuálně (distribuce, aktualizace apod.):

  • Poslední obsahová aktualizace 10/2020 (6. upravené vydání).
  • Distribuce infomateriálu v tištěné podobě (6. upravené vydání) bude zahájena v druhé polovině roku 2020, infomateriály budou k dispozici ve standardních distribučních místech pro infomateriály hl.m. Prahy k pražské přírodě (Pozn.: distribuce předchozího vydání probíhala od druhé poloviny roku 2019).