Účastníci setkání budou mít možnost shlédnout postup prací při zakládání letničkových záhonů před Šlechtovou restaurací. Proběhne odborná diskuse, seznámení účastníků s postupem prací, složením směsí a údržbou letničkových záhonů z přímých výsevů v kombinaci s předpěstovanou sadbou. Práce před Šlechtovkou budou zajišťovat Lesy hl.m. Prahy.

Následně si zájemci budou moci vyzkoušet založení letničkových záhonů přímým výsevem na jednom ze záhonů před Šlechtovou restaurací.

Akce proběhne 16. 5. 2016 od 16 hodin, místem konání budou záhony před Šlechtovou restaurací.
Sraz účastníků je před Šlechtovou restaurací.

UPOZORNĚNÍ!
Akce proběhne pouze za příznivého počasí, povrch záhonů musí být suchý.

Organizátorem akce je oddělení péče o zeleň OCP MHMP, akci zajišťují Lesy hl.m. Prahy, partnerem akce je Spolek přátel Stromovky.