V návaznosti na celkovou rekonstrukci dna a hráze bývalého rybníka ve Stromovce proběhla 1. etapa celkové rekonstrukce předprostoru Šlechtovy restaurace tzv. parteru s květinovými záhony dle projektové dokumentace atelieru Steiner a Malíková, krajinářští architekti.

Celková rekonstrukce parteru zahrnuje obnovu květinových záhonů a intenzivně udržovaného trávníku, automatického závlahového systému, rekonstrukci zpevněných ploch a odvodnění. Na parteru přibude nový mobiliář a veřejné osvětlení v návaznosti na zokruhování veřejného osvětlení na hrázi bývalého rybníka.

V listopadu 2018 byla zrealizována celková obnova třešňové aleje dle schválené projektové dokumentace vycházející z odborných dendrologických posudků. Toto období je nejvhodnější pro výsadbu a přesazování stromů.

Do aleje bylo vysazeno 30 ks vzrostlých kvalitních alejových stromů (obvod kmene 20-25cm). Jedná se o 28 okrasných růžově kvetoucích třešní Prunus sargentii  ‘Charles Sargent‘. Dále byly do aleje dosazeny 2 kaštany Aesculus hippocastaneum.

V rámci celkové obnovy bylo přesazeno 8 vzrostlých třešní z původní aleje, 4 azalky a 3 břízy na vhodná místa v rámci parku Stromovka viz fotogalerie.

Další etapa rekonstrukce parteru bude realizována v roce 2019 v návaznosti na opravu Šlechtovy restaurace a prostoru Kaštanky.