V pásu podél cesty se nachází smíšený kvetinový záhon letniček a trvalek založený metodou přímého výsevu. Tento typ směsi − Strakonická louka − vytváří kompaktní porost, dle konkrétních podmínek stanovište, vysoký 50−70 cm. Záhony mají charakter rozkvetlé louky a můžeme v nich najít mnoho druhů květin, které v_minulosti rostly na okrajích polí nebo vesnických předzahrádkách. Nepotřebují předpěstování a svou rozmanitostí lákají mnohé opylovače a poskytují útociště drobnému hmyzu. Z letniček zde kvete napr. chrpa, sluncovka kalifornská, lokankalepá, šáter ozdobný, len velkokvetý, lnice marocká nebo aksamitník jemnolistý. Smeěs letniček je doplněna o směs trvalek, které převezmou místo v dalších letech. Z trvalek tu vykvétá hadinec, hvozdík kartouzek, krvavec toten, šalvej přeslenitá, silenka nadmutá, kohoutek věncový, mateřídouška, kopretina nebo vlčí mák.

Smes letniček a trvalek je sestavena z taxonu s rozdílnou dobou a délkou kvetení, čímž je zaručena její proměnlivost a vysoká atraktivita v průběhu celé vegetační sezóny.

Směs vytvořila Doc. Kutková a kol. MZLU Brno.

Ostatní plocha pod jabloněmi je oseta květnatou loukou – směsí Česká květnice – Planta naturalis Markvartice (www.plantanaturalis.com).