Smogové situace - zpětný přepočet, jak by docházelo k jejich vyhlašování v období 22. 10. 2004 - 31. 3. 2017 podle novely SVRS (smogový varovný a regulační systém) platné od 1. ledna 2017. Zvýrazněny jsou smogové situace trvající alespoň 72 hodin (tj. 3 dny).

smogové situace v Praze v letech 2005-2017