Jako každý rok bude v období vánočních a novoročních svátků zajištěn na území hl. m. Prahy standardní svoz směsného i tříděného odpadu dle svozových programů, s výjimkou Nového roku 1.1. 2016. Program svozu bude zorganizován tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal nepořádek v jejich okolí.

[ Svoz směsného odpadu / Svoz tříděného odpadu / Svoz vánočních stromků / Provozní doba SD HMP / Provozní doba SSNO / Stabilní sběrné místo pro sběr bioodpadu ]


Svoz směsného odpadu:

 
22. – 31. 12. 2015 normální svoz dle příslušných svozových programů
1. 1. 2016 svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2016 bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Pozn.: V průběhu všech svátků bude posílen úklid, dle zjištěné situace bude proveden svoz odpadu z kritických míst, jako jsou sídliště a dle zjištěné situace v terénu.

Svozové oblasti - orientační mapa (12/2014):

organizace svozu směsného a tříděného komunálního odpadu (svozové oblasti), 2014


Svoz tříděného odpadu:

 
21. - 31. 12. 2015 normální svoz dle příslušných svozových programů
14. - 31. 12. 2015 mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), jinak odvoz dle příslušných svozových programů
1. 1. 2016 svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech.
2. 1. – 6. 1. 2016 bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den).Svoz vánočních stromků:

Volně odložené vánoční stromky u nádob na směsný komunální odpad budou odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2015 do konce února 2016.
Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali pouze vedle venkovních nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad.

Vánoční stromky neodkládejte ke stanovištím tříděného odpadu!


Provoz na sběrných dvorech hl. m. Prahy:

Pozn.: uvedená provozní doba platí i pro stabilní sběrny nebezpečného odpadu, které jsou provozovány v rámci těchto sběrných dvorů.

 
termín provozní doba
21. 12. 2015 beze změny, 8:30 - 17:00 hod.
22. 12. 2015 beze změny, 8:30 - 17:00 hod.
23. 12. 2015 beze změny, 8:30 - 17:00 hod.
24. - 27. 12. 2015 ZAVŘENO
28. 12. 2015 beze změny, 8:30 - 17:00 hod.
29. 12. 2015 beze změny, 8:30 - 17:00 hod.
30. 12. 2015 beze změny, 8:30 - 17:00 hod.
31. 12. 2015 provozní doba upravena, 8:30 - 15:00 hod.
1. 1. 2016 ZAVŘENO
2. 1. 2016 beze změny, 8:30 - 15:00 hod.
3. 1. 2016 ZAVŘENO

Provoz ve stabilních sběrnách nebezpečného odpadu, které nejsou v rámci sběrných dvorů hl. m. Prahy:

O případných změnách provozní doby v období Vánočních a na přelomu roku se informujte na kontaktních telefonech jednotlivých zařízení (viz seznam stabilních sběren NO s kontaktními údaji a provozní dobou).


Stabilní sběrné místo pro sběr bioodpadu v Praze 10 Malešicích v Dřevčické ulici (parc. č. 803/25 a 803/26):

Zimní odstávka SSMB Malešice proběhne v termínu od 21.12.2015 do 29.2.2016. Při vhodných klimatických podmínkách bude provoz zahájen i před termínem 1.3.2016. Aktuální informace o zahájení provozu v předtermínu včetně otevírací doby budou zveřejněny na webových stránkách provozovatele zařízení na  www.jena.cz.