Letákem bychom chtěli upozornit na stále častější nepořádek v okolí nádob na sběr odpadu, černé nádoby slouží pouze na směsný komunální odpad, což je odpad, který vzniká každému z nás v domácnosti při běžném chodu domácnosti. Ovšem než něco vyhodíme do koše, měli bychom se zamyslet, zda daný odpad nelze ještě vytřídit, například plast, papír, sklo, nápojový karton, kovové obaly – plechovky apod. Pro všechny tyto komodity jsou v ulicích města rozmístěny barevné kontejnery v blízkosti Vašeho bydliště. Je dobré si uvědomit, že pokud budeme třídit, nebude nám vznikat takové množství směsného komunálního odpadu a navíc ušetříme, neboť nebudeme potřebovat vyvážet černé popelnice tak často a bude nám stačit i menší objem nádoby. Z vytříděných surovin se poté vyrábí užitečné výrobky, papír lze pro představu například recyklovat až 7x a hliník či sklo je možné recyklovat neustále dokola. Snažme se tedy šetřit přírodní zdroje.
Častým nešvarem také zůstává odkládání objemného odpadu či elektrozařízení k popelnicím – tento odpad do směsného komunálního odpadu nepatří, k odložení těchto odpadů slouží sběrné dvory či velkoobjemové kontejnery, které jsou v pravidelných intervalech rozmisťovány přímo v ulicích města pro občany, kteří nemají možnost odvézt odpad do sběrného dvora. Veškeré tyto služby jsou poskytovány občanům hlavního města zdarma. Pro případ, kdy se nemáte jak dostat do sběrného dvora a velkoobjemový kontejner je pro Vás například daleko nebo je přistaven v nevhodném termínu, můžete za mírný poplatek využít službu odvozu odpadu přímo z Vašeho bytu, kterou poskytují svozové společnosti.

Všem vlastníkům nemovitostí na území hl. m. Prahy byl zaslán společně se složenkou za odpad následující informační leták:

Popelnice nejsou černá díra - strana 1 Popelnice nejsou černá díra - strana 2

Leták ke stažení (ve formátu pdf, vel. 28 kB).


Možností jak šetřit přírodu a prostředí v němž žijeme je celá řada, využívejme je, v případě dotazů nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 236 004 229.
Společně v čisté Praze.