Odvoz je možno si objednat u níže uvedených provozovatelů sběrných dvorů hl.m.Prahy. Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy. Cena je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry. Odevzdání odpadu ve sběrném dvoře je pro fyzické osoby trvale hlášené na území hl. m. Prahy zdarma. Výjimku tvoří pouze pneumatiky (od 25,- Kč za kus dle velikosti) a stavební suť (nad 1 m3 je zpoplatněna).

 

Sběrné dvory hl.m.Prahy:

Aktuální mapa sběrných dvorů na území hl. m. Prahy.

 

 

 

 

Provozovatelé sběrných dvorů, nabízející tuto službu: 

Pražské služby, a. s.,

Odvoz velkoobjemového odpadu (např. rozměrnější nábytek, elektrošrot, kovový a dřevěný odpad) se realizuje písemnou objednávkou zaslanou faxem, e-mailem, poštou, telefonicky na čísle 284 091 472 nebo osobně na příslušném sběrném dvoře.
Svoz zajišťuje nákladní automobil, na který lze naložit maximálně 12 m3 odpadu nebo maximálně 3.000 kg. Cena za objednávkový odvoz do sběrného dvora se skládá ze dvou položek, z ceny za dopravu, která je účtována z nejbližšího sběrného dvora na místo nakládky a zpět a z ceny za naložení odpadu. Odpad musí být připraven u příjezdové komunikace! Vyklízení z bytů provozovatel neprovádí. Touto formou není možné objednat svoz stavební suti.
Pro svoz stavební suti zavedla společnost Pražské služby, a.s. službu pytlového svozu stavební suti, která probíhá na základě telefonické, faxové, písemné nebo e-mailové objednávky adresované na níže uvedené kontakty. Stavební suť bude ukládána do označených pytlů, jejichž maximální hmotnost bude 30 kg. Pytle je možné si vyzvednout na všech sběrných dvorech provozovaných společností Pražské služby,a.s. Cena za svoz jednoho pytle je 85 Kč včetně DPH. Zákazník při převzetí pytlů na sběrném dvoře uhradí odpovídající částku za odebraný počet pytlů a má možnost si objednat i termín svozu naplněných pytlů.
Kontakt:
Tel: 284 091 472 (7.00 – 14.00 hod.)
E-mail: objednavkasvozu@psas.cz  
Pošta : Pražské služby, a.s., Ke Kotlářce 4, 150 00 Praha 5

Ipodec – čisté město, a.s.,

Společnost Ipodec poskytuje obyvatelům dispečinkový způsob sběru odpadu, který je prováděn do naplnění dopravních kapacit. Službu lze objednat na emailové adrese, prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo telefonicky na čísle dispečinku.
Kontakt:
Tel.: 286 583 310
Email.: ipodec@mariuspedersen.cz

Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.,

Odvoz odpadu lze zajistit písemnou objednávkou zaslanou faxem, e-mailem, poštou nebo osobně na sběrném dvoře. Cena za objednávkový odvoz do sběrného dvora se skládá ze dvou položek, z ceny za dopravu, která je účtována ze sběrného dvora na místo nakládky a zpět a z ceny za naložení odpadu dle jeho množství.
Kontakt:
Tel.: 236 040 000
Email: sběrnydvur@komwag.cz

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,

Objednávky jsou přijímány na telefonu nebo e-mailu. Dispečinkovým způsobem je možné svézt veškeré odpady, které jsou přijímány na sběrném dvoře. Odpad je nutné připravit před dům, stavební suť je nutné mít uloženou v pytlích.
Kontakt:
Tel.: 800 118 800
Email: ave@ave.cz

VS – EKOPRAG, s.r.o.,

Svoz lze objednat telefonicky nebo osobně na sběrném dvoře.
Kontakt:
Tel.: 605 079 049 
Email: vs-ekoprag@vs-ekoprag.cz

REGIOS  a. s., / .A.S.A., spol. s r.o.,

Odvozy jsou realizovány na základě výzvy do 24 hodin na uvedených kontaktech.
Kontakt:
Tel.: 283 061 301
Email: praha@fcc-group.cz