Stávající smlouva na zajištění těchto služeb končí 21. 7. 2018, z tohoto důvodu byla na základě výsledků veřejné zakázky uzavřena nová smlouva na výše uvedené období. Veřejnou zakázku získala společnost „Pražské VOK a MSD“ tvořená vedoucím společníkem, kterým je společnost Pražské služby, a.s. a společníkem tj. společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Zahájení plnění služeb nově uzavřené smlouvy je od 1. 8. 2018.

Přistavování VOK bude probíhat za stejných podmínek. Doba přistavení bude tedy na 4 h s obsluhou s tím, že v pracovní dny bude k přistavování docházet pouze v odpoledních hodinách a o víkendech i v dopoledních hodinách. Do přistavených VOK patří např. starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla, WC mísy apod.
Zásadně se nesmí do VOK odkládat lednice, televizory a monitory, zářivky a výbojky, autobaterie, jiné nebezpečné odpady a ostatní využitelné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony apod.) Harmonogramy přistavení (konkrétní místa data a časy přistavení) tvoří příslušné ÚMČ.

Realizování MSD bude probíhat rovněž za stejných podmínek. Jde tedy o přistavení 4 ks VOK na 6h s obsluhou pro komodity: objemný odpad, bioodpad, dřevo a stavební odpad (zdarma do 1m3 na osobu). MSD jsou primárně realizovány na MČ, které nemají na svém území zřízený stabilní sběrný dvůr. Harmonogramy přistaveni tvoří příslušné ÚMČ.

Harmonogramy jsou ve většině případů zveřejňovány na internetových stránkách dané městské části, případně v místních časopisech a na nástěnkách, nebo je možné použít online mapu.

Mimo výše uvedené informace, je potřeba ještě zmínit rozdělení svozových oblastí vedoucího společníka, společníka a jejich subdodavatelů.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. bude zajišťovat území MČ Praha 3, MČ Praha 9, MČ Praha 10 a MČ Praha 14.
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
bude zajišťovat území MČ Praha 2.
IPODEC - čisté město, a.s. bude zajišťovat území MČ Praha 7, MČ Praha 8 a MČ Praha Troja.
MIKAPA Plus, s.r.o. bude zajišťovat území MČ Praha 11.
Pražské služby, a.s. budou zajišťovat území všech ostatních MČ.

Pevně věříme, že obě služby budou nadále probíhat k vaší spokojenosti.