Ústřední událostí  celoevropského týdne životního prostředí EU Green Week, který se  letos zaměřil na téma měst, se stala vrcholná konference  EU Green Cities uspořádaná Evropskou komisí  v Bruselu 22. až 24. května. Prezentovala úspěšné projekty a programy pro životní prostředí a udržitelný rozvoj, i nástroje jejich sdílení mezi městy. K takovým prospěšným nástrojům patří i twinning a další metody založené na vzájemných expertních návštěvách mezi městy. Štěpán Kyjovský, ředitel Odboru ochrany prostředí, zde představil dobrou a oboustranně přínosnou zkušenost  Prahy a Mnichova s účastí na twinningovém programu iniciativy MayorsAdapt, jehož se Magistrát v nedávné minulosti zúčastnil. Umožnilo mu to získat  celou řadu cenných poznatků i zkušeností pro přípravu vlastní Adaptační strategie hl. m. Prahy na změnu klimatu.

V současné době hl. m. Praha analyzuje možnosti přistoupení k iniciativě Covenant of Mayors, která  zastřešuje všechny aspekty ochrany klimatu a vedle adaptačních opatření ke změně klimatu předpokládá i přijetí aktivní politiky ke snižování emisí skleníkových plynů.

 

Fotogalerie:

Představení twiningového projektu:

Stránky konference:

Facebook: