Publikace je v současné době k disp. v tištěné i  elektronické podobě.

Po vydání tištěné verze je brožura postupně distribuována na MČ na území Prahy a dále bude k dispozici v rámci informačních středisek MHMP a v prostorách OCP MHMP.

Publikaci vydal Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OCP MHMP). zpracovatelem je spolek Bieno (http://www.bieno.cz).


Aktuálně (distribuce, aktualizace apod.):

  • 1. vydání v roce 2019 - elektronická verze, k dispozici níže na těchto stránkách v PDF formátu.