Publikace je v současné době k disp. v tištěné i  elektronické podobě.

Po vydání tištěné verze je brožura průběžně distribuována na všechny MČ na území Prahy a dále bude k dispozici v rámci informačních středisek MHMP a v prostorách OCP MHMP.

Publikaci vydal Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OCP MHMP). zpracovatelem je KOKOZA, o.p.s. (https://kokoza.cz).


Aktuálně (distribuce, aktualizace apod.):

  • 1. vydání v roce 2020 - elektronická verze, k dispozici níže na těchto stránkách v PDF formátu.