Zájemcům jsou nyní k dispozici CD-ROM a tištěná publikace Chráněná příroda Prahy – pravý břeh Vltavy (vyd. 2015) a nově CD-ROM Chráněná příroda Prahy – levý břeh Vltavy (vyd. 2016). K nahlédnutí v informačních střediscích a vybraných knihovnách je dříve vydaná publikace Památné stromy Prahy (vyd. 2011 – 1. vydání, také na CD-ROM). Uvedené výstupy jsou zpravidla k dispozici také v elektronické podobě na Portálu ŽP HMP.

  • 25.5.2017 Publikace Chráněná příroda Prahy – levý břeh Vltavy
    Publikace je součástí sady výstupů připravených postupně v rámci informačních a osvětových aktivit hl. m. Prahy s obsahovým zaměřením na chráněnou přírodu Prahy, a to externími subjekty a odborníky v rámci grantové podpory hl. m. Prahy, resp. v rámci veřejných zakázek zajišťovaných OCP MHMP.
  • 24.5.2017 Publikace Chráněná příroda Prahy – pravý břeh Vltavy
    Publikace je součástí sady výstupů připravených postupně v rámci informačních a osvětových aktivit hl. m. Prahy s obsahovým zaměřením na chráněnou přírodu Prahy, a to externími subjekty a odborníky v rámci grantové podpory hl. m. Prahy, resp. v rámci veřejných zakázek zajišťovaných OCP MHMP.
  • 23.5.2017 Publikace Památné stromy Prahy, CD-ROM
    Publikace je součástí sady výstupů připravených postupně v rámci informačních a osvětových aktivit hl. m. Prahy s obsahovým zaměřením na chráněnou přírodu Prahy, a to externími subjekty a odborníky v rámci grantové podpory hl. m. Prahy, resp. v rámci veřejných zakázek zajišťovaných OCP MHMP.