Informační materiál popisuje studánky a prameny nacházející se v lokalitě Zbraslav. Jedná se o studánky Nad Peluňkem, Na Belvedéru, U Interny, Královka, Pod Školkou, Kamínka a Pod Baněmi a dále prameny U schodů, U cesty a U plotu.

Pro OCP MHMP a využití v rámci dlouhodobého projektu zajištění ekoporadenských služeb pro veřejnost připravili a vydali Mladí ochránci přírody, z.s. (MOP) v roce 2018.

Aktuálně (distribuce, aktualizace apod.):

Infomateriál je veřejnosti k dispozici od června 2018 v tištěné podobě (v prostorách MHMP, v prostorách MOP a na distribučních místech projektu V Praze za přírodou a dále v rámci akcí pro veřejnost zajišťovaných OCP MHMP a MOP) a zároveň také v elektronické verzi ve formátu PDF.