Název programu/kurzu Voda a krajina aneb Povodně, jak na ně?
Popis Studenti si názorně předvedou funkce velkého a malého vodního cyklu a ujasní si, co je retenční schopností krajiny. Dozvědí se, jaké jsou výhody a nevýhody regulace vodních toků v krajině. Následně společnými silami projektují ideální „vodní“ krajinu a realizují různá krajinotvorná opatření, která přispívají k prevenci povodní. Uvědomí si tak schopnost jednotlivých krajinných prvků (řeky, vodní díla, lesy, meze, remízy, orná půda, atd.) ovlivnit zadržení vody v půdě. Ve tříhodinové verzi si studenti sami na modelu změří rozdíly v rychlosti toku v regulovaném a neregulovaném korytě a výsledky prodiskutují. Při hře a v následné diskusi se budou podrobněji zabývat retenční schopností krajiny, a to jak v závislosti na různých površích převládajících v různých typech krajin, tak i v souvislosti s extrémy v počasí (dlouhá sucha, přívalové deště).
Termín konání září - prosinec 2020, leden - červen 2021
Místo konání
  • interiér školy
  • urbanizované prostředí
Délka 1,75 / 2,5 H
Cena 50 / 60 Kč
Cílové skupiny
  • střední škola
Téma koloběh vody v krajině, retence, meandr, regulace toků, meliorace
Doporučený počet účastníků 8 - 30
Pořadatel 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.
Domovské stránky pořadatele https://www.ekocentrumkoniklec.cz/ekologicke-vyukove-programy-praha/
Zpět na výpis
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy

Související články odjinud