Název programu/kurzu Simulační hra Adapťáci
Popis V první části programu studenti pracují s timeline nečekaných událostí, které zasáhly město. Spolu s lektorem diskutují o možných hrozbách, které přináší změny klimatu, jejich příčinách a možné prevenci a ochraně města. Studenti si následně zahrají deskovou simulační hru, ve které si vyzkoušejí vybudovat vlastní město. V rámci této hry poznají, z jakých prvků se dlouhodobě funkční město skládá, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím se klimatem hrozí a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. V poslední části programu studenti ve skupinách vzájemně diskutují a vymýšlejí vhodná opatření, která lze ve městě zavést pro zmírnění negativních vlivů změn klimatu. Pracují s mapou města, ve kterém žijí, a přemýšlejí o možnostech jeho adaptace. Na mapu města vynášejí vhodná a konkrétní opatření pro zmírnění potenciálních rizik. Po absolvování programu škola obdrží výukovou pomůcku – simulační hru „Adapťáci“ pro případné využití ve výuce s dalšími třídami.
Termín konání září - prosinec 2020, leden - červen 2021
Místo konání
  • interiér školy
Délka 3,25 H
Cena 70 Kč
Cílové skupiny
  • střední škola
Téma změna klimatu, adaptace na změnu klimatu, adaptační opatření, projevy změny klimatu, povodeň, dlouhodobé sucho, přívalový déšť, tepelný ostrov města, vlny veder, extrémní meteorologické jevy (ledovka, krupobití, bouře, vichřice), požáry, zelená architektura, modrá architektura, zeleň, vodní prvky, udržitelná mobilita, chytrá energetika, adaptace budov, základní principy správného chování při extrémních projevech změny klimatu, vztah k místu
Doporučený počet účastníků 8 - 30
Pořadatel 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.
Domovské stránky pořadatele http://evp.adaptacepraha.cz
Zpět na výpis
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy

Související články odjinud