Název programu/kurzu Kam kráčíš, odpade?
Popis V úvodu studenti zjistí, co je to odpad a proč je v současné době takovým problémem. Prostřednictvím matematických dovedností si zopakují, jaké je běžné složení popelnice a kolik se ušetří, pokud obyvatelé domácnosti řádně odpad třídí. Dozvědí se více informací o biologickém a nebezpečném odpadu. V druhé části programu si studenti zahrají skupinovou interaktivní hru, při které se naučí rozlišovat a poté správně vytřídit všechny druhy odpadu. Zamyslí se také, jak ho mohou produkovat méně. V tříhodinové verzi programu se studenti dozvědí více o hierarchii nakládání s odpady, co se s vytříděným odpadem děje a jak se dále používá.
Termín konání září - prosinec 2020, leden - červen 2021
Místo konání
  • interiér školy
  • školní zahrada
Délka 1,75 / 2,5 / 3 - 3,75 H
Cena 50 / 60 / 70 Kč
Cílové skupiny
  • střední škola
Téma Zákon o odpadech, Zákon o přestupcích, Plán odpadového hospodářství, Integrovaný systém odpadového hospodářství, trestný čin, přestupek, sběrný dvůr, sankce, pokuta, velkoobjemový odpad, bioodpad, zpětný odběr, nebezpečný odpad, kontejnery na textil, hierarchie nakládání s odpady, provozy na zpracování odpadů, zpracování televizorů a motinorů, linka na třídění papru
Doporučený počet účastníků 8 - 30
Pořadatel 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.
Domovské stránky pořadatele https://www.ekocentrumkoniklec.cz/ekologicke-vyukove-programy-praha/
Zpět na výpis
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy

Související články odjinud