Název programu/kurzu Zaostřeno na Modřanskou rokli
Popis Program je zaměřen na lesní ekosystém přírodní památky Modřanská rokle. Žáci se vžijí do role badatelů - řeší různé úkoly z oblasti botaniky, zoologie, ekologie a geologické historie rokle. Cestou poznají typické byliny, které právě kvetou, a různé druhy stromů. Věnovat se budou původním, nepůvodním i invazním dřevinám. Na dvou různých místech Libušského potoka odeberou vzorky vody a živočichů a na základě rozboru vyhotoví zprávu o kvalitě ekosystému a vlivu lidského managementu. Aktivity v programu posilují skupinovou práci a komunikaci žáků. Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.
Termín konání září - říjen 2020, duben - červen 2021
Místo konání
  • les, lesopark, park
  • voda
Délka 3 H
Cena 65 Kč
Cílové skupiny
  • druhý stupeň ZŠ
Téma pobyt v přírodě, poznávání rostlin a živočichů, lov vodních bezobratlých, invazní rostliny, meliorace, management potoka, bioindikátor, kvalita vody
Doporučený počet účastníků 8 - 30
Pořadatel 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.
Domovské stránky pořadatele https://www.ekocentrumkoniklec.cz/ekologicke-vyukove-programy-praha/
Zpět na výpis
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy

Související články odjinud