Název programu/kurzu Kam kráčíš, odpade?
Popis V úvodu žáci zjistí, co je to odpad a proč je v současné době takovým problémem. Prostřednictvím matematických dovedností si zopakují, jaké je běžné složení popelnice a kolik se ušetří, pokud obyvatelé domácnosti řádně odpad třídí. Dozvědí se více informací o biologickém a nebezpečném odpadu. V druhé části programu si žáci zahrají skupinovou interaktivní hru, při které se naučí rozlišovat a poté správně vytřídit všechny druhy odpadu. Zamyslí se také, jak ho mohou produkovat méně. Ve tříhodinové verzi programu se žáci dozvědí více o hierarchii nakládání s odpady, co se s vytříděným odpadem děje a jak se dále používá.
Termín konání září - prosinec 2020, leden - červen 2021
Místo konání
  • interiér školy
  • urbanizované prostředí
Délka 1,75 / 2,5 / 3 - 3,75 H* (* v případě exkurze ve sběrném dvoře)
Cena 50 / 60 / 70 Kč
Cílové skupiny
  • druhý stupeň ZŠ
Téma separace odpadu, komunální odpad, sběrný dvůr, bioodpad, nebezpečný odpad, zpětný odběr, velkoobjemový odpad, mobilní svoz nebezpečného odpadu, kontejner na textil, linka na zpracování televizorů a monitorů, linka na třídění papíru
Doporučený počet účastníků 8 - 30
Pořadatel 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.
Domovské stránky pořadatele https://www.ekocentrumkoniklec.cz/ekologicke-vyukove-programy-praha/
Zpět na výpis
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy

Související články odjinud