Název programu/kurzu Globální problémy Země
Popis Cílem programu je, aby si žáci dokázali představit, jak spolu problémy jednotlivých zemí souvisí, proč se dotýkají každého z nás a co mohou sami udělat pro jejich řešení. GPZ si rozdělí do jednotlivých skupin, ve kterých proberou příčiny, následky a možnosti řešení pěti hlavních problémů: globálních změn klimatu, úbytku sladké vody, úbytku orné půdy a rozšiřování pouští, kácení deštných pralesů a znečištění životního prostředí odpady. Tato činnost probíhá ve skupinách pomocí myšlenkových map s následnou prezentací a diskuzí. V rámci simulační hry si skupiny žáků představí jeden ze základních požadavků na řešení GPZ (spolupráce). V tříhodinové variantě žáci podrobněji prozkoumají, jak souvisí globální problémy s naším každodenním konzumním chováním a jak je možné globální problémy řešit.
Termín konání září - prosinec 2020, leden - červen 2021
Místo konání
  • interiér školy
  • školní zahrada
Délka 1,75 / 2,5 H
Cena 50 / 60 Kč
Cílové skupiny
  • druhý stupeň ZŠ
Téma globální problém, meze růstu, rozvojové země, vyspělé země, biodiverzita, pitná voda, skleníkový efekt, globální oteplování, změny klimatu, růst populace, zdroje látek a energií, odpady, ochrana přírody a krajiny, orná půda, deštné pralesy, ekologická odpovědnost, spravedlnost
Doporučený počet účastníků 8 - 30
Pořadatel 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.
Domovské stránky pořadatele https://www.ekocentrumkoniklec.cz/ekologicke-vyukove-programy-praha/
Zpět na výpis
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy

Související články odjinud