Název programu/kurzu Vodní svět Modřanských tůní
Popis Modřanské tůně představují modelovou lokalitu, v níž se žáci seznámí s ekosystémem drobných tůní, i s nivním a lužním ekosystémem. Žáci pracují v týmech a prostřednictvím aktivizujících metod poznávají organismy (vyšší rostliny, bezobratlé a obratlovce) vázané na vodu a její okolí. Pomocí hydrobiologických pomůcek (pinzet, lup, podběrákových sítěk) zkoušejí lov vodních bezobratlých a s obrázkovým klíčem určují jejich názvy. Odhalí význam tůní a lužního lesa při povodních. Klademe důraz na názornost, fenologii a učivo, které třída probírá. Je možné zvolit jedno dominantní téma, např. život obojživelníků, hnízdění ptáků, vodní rostliny apod. Na vyžádání poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.
Termín konání září - říjen 2020, duben - červen 2021
Místo konání
  • voda
Délka 3 H
Cena 65 Kč
Cílové skupiny
  • první stupeň ZŠ
Téma pobyt v přírodě, poznávání rostlin a živočichů, lovení vodních bezobratlých, lužní les, kvalita vody
Doporučený počet účastníků 8 - 30
Pořadatel 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.
Domovské stránky pořadatele https://www.ekocentrumkoniklec.cz/ekologicke-vyukove-programy-praha/
Zpět na výpis
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy

Související články odjinud