logo HMP Krajskou konferenci pořádá Hlavní město Praha, její organizaci zajišťuje Sdružení TEREZA ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr a s Ekocentrem Podhoubí. Sdružení TEREZA - logo logtdvur.jpg logo_podhoubi.gif

 

Pražská krajská výroční konference EVVO hl. m. Prahy je v letošním roce zaměřená na podporu učitelů. Je určena především pro školy, školská zařízení, jejich zřizovatele a organizace se školami spolupracujícími v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.  

Účelem konference je především vzájemné seznámení a setkání pedagogů a pracovníků organizací poskytujících služby pro školy v oblasti EVVO, výměna zkušeností a informací a získání přehledu o možných partnerech při spolupráci na poli environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Praze.
Cílem konference je představit učitelům veškerou existující nabídku podpory v oblasti EV ve školách v Praze, nabídnout vhodné metody její realizace a sdílet zkušenosti a ukázky z praxe jednotlivých pedagogů. Účastníci konference si budou moci vybrat vzdělávací či pracovní dílny dle svých preferencí a potřeb.
V rámci Konference bude probíhat veletrh organizací a služeb v EV, kde se budou moci návštěvníci seznámit s dostupnými pomůckami, metodikami a výukovými materiály. 

 

Místo konání: ZŠ Kunratice, Předškolní 450/6, Praha 4 – Kunratice
Termín konání: 12.11.2009

Podrobné informace, program dílen a přihlašovací formulář naleznete na webových stránkách: http://www.terezanet.cz/konference-evvo.html .


 

Program Konference:

8:30 – 9:00 Prezence účastníků
9:00 – 9:30 Zahájení – úvodní slova
Petr Štěpánek, radní hl. m. Prahy pro životní prostředí
Vít Beran, ředitel školy ZŠ Kunratice
9:30 – 12:00 Paralelní pracovní dílny – dopolední blok
DÍLNA 1 - Přehled nabídky EV pro začátečníky
DÍLNA 2 - Ekologické výukové programy
DÍLNA 3 - Dlouhodobé školní programy a projekty pro EV
DÍLNA 4 - Organizace a koordinace EV ve škole
DÍLNA 5 - Ekoprovoz škol
DÍLNA 6 - Jak efektivně zajistit služby v oblasti EVVO pro školy?

Přestávky, občerstvení
15 minut v každé dopolední i odpolední dílně (cca 10.30 – 10:45 a 14:30 – 14:45).
12:00 – 13:30 Oběd

12:00 – 13:30 Veletrh organizací a služeb
13:30 – 16:00 Paralelní pracovní dílny – odpolední blok
DÍLNA 1 - Aktivity ve třídě pro 1. stupeň
DÍLNA 2 - Aktivity ve třídě pro 2. stupeň
DÍLNA 3 - Aktivity v terénu
DÍLNA 4 - Organizace a koordinace EV ve škole (opakování dopolední dílny)
DÍLNA 5 - Ekoprovoz škol (opakování dopolední dílny)

16:00 Konec programu