Zápisy z jednání Řídicího výboru KK EVVO:

 • jednání dne 19. března (soubor v PDF formátu, vel. 187 kbyte)
  místo jednání: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10 - Záběhlice, budova „Mlýn"
 • jednání dne 9. června 2015 (soubor v PDF formátu, vel. 346 kbyte)
  místo jednání: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10 - Záběhlice, budova „Mlýn"
 • jednání dne 29. července 2015 (soubor v PDF formátu, vel. 349 kbyte)
  místo jednání: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10 - Záběhlice, budova „Mlýn"
 • jednání dne 9. září 2015 (soubor v PDF formátu, vel. 675 kbyte)
  místo jednání: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10 - Záběhlice, budova „Mlýn"
 • jednání dne 30. září 2015 (soubor v PDF formátu, vel. 373 kbyte)
  místo jednání: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10 - Záběhlice, budova „Mlýn"

 

Zápisy z kulatých stolů: