(aktuální stav platný od 20.7. 2016, členové byli jmenování na období do 12/2017)

jméno organizace pozn.
Ing. Václav Nejman Lesy hl. m. Prahy  
Ing. Jitka Janovičová OCP MHMP  
Ing. Markéta Jánská OCP MHMP  (mateřská dovolená)
Ing. Vendula Audolenská OCP MHMP  
Mgr. Petr Daniš Sdružení Tereza  
Mgr. Martina Chvátalová Toulcův dvůr, Botič o.p.s.  
Ing. Pavlína Gucká SMS MHMP  
PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. PedF UK, katedra biologie a environmentálních studií  
Ing. Ivan Štěpka ZŠ a MŠ Na Beránku  
Mgr. Matěj Žák MŠ Klánovice  
Ing. Eva Beránková Městská část Praha 13  
Mgr. Ing. Petr Holý OCP MHMP Krajský koordinátor EVVO
Ing. Petra Fišerová Lesy hl. m. Prahy  

 

Poradní skupina EVVO je vedena krajským koordinátorem EVVO. Členství v poradní skupině je dobrovolné. Poradní skupina EVVO se bude scházet dle potřeby, min. 4x během roku. Poradní skupina EVVO je ustanovena jako poradní a kontrolní složka realizace Krajské koncepce EVVO kraje hl. m. Prahy a navazujících Akčních plánů KK EV.

Poradní skupina EVVO zajišťuje zejména tyto činnosti:

 • průběžná iniciace, kontrola a vyhodnocování postupu naplňování KK EVVO,
 • projednávání podkladů hlavního koordinátora ohledně postupu realizace KK EVVO,
 • projednávání připomínek a podnětů odborné i laické veřejnosti,
 • připomínkování návrhů Akčních plánů KK EVVO pro jednotlivá období,
 • prostřednictvím Řídícího výboru koordinace zpracování nové KK EVVO,
 • doporučování témat a kritérií výběru projektů v oblasti EVVO v rámci grantového a výběrového řízení,
 • náměty pro vytváření motivačních soutěží pro obyvatele Prahy a propagaci aktivit EVVO,
 • spolupráce při naplňování internetového portálu EVVO,
 • vyhodnocování specifické potřeby Prahy v rámci EVVO,
 • spolupráce při zajišťování kvalifikovaných lektorů a programů EVVO (certifikační systém),
 • spolupráce při zajišťování dostatečného množství středisek a center pro realizaci EVVO