Pěší doprava se sama od sebe nezařídí, říká architektka Rozálie Kašparová z pražského IPRu v rozhovoru na str. 12, kde nastiňuje, jaká úskalí skýtají mnohá řešení ve městech a že cesta ke změně ne vždy může být ze dne na den.

Články o tom, co je to Výzva 10 000 kroků, jejíž první kolo proběhlo letos v dubnu, jak je možné ujít maratonskou vzdálenost pražskou zelení nebo že s řešením problematických dopravním úseků pro pěší pomáhají chodcisobe.cz už od r. 2012 a jaké úpravy probíhají na křížení ulic Legerova a Vinohradská, jsme pro vás připravili v naši podzimní Pražské EVVOluci.

Poznejte s námi turistické stezky a zvláštnosti jejich značení v Šáreckém údolí nebo pražské tzv. lesní stezky.

O tom, že chůze je nejpřirozenější pohyb, není pochyb (a proč je tomu tak se dozvíte na str. 17).

V závěru zveme na mnohé akce, pozastavené i nové projekty, se kterými se po dlouhé době zase „roztrhl pytel“ a nás to těší.

 

Na webové stránce https://prazskaevvoluce.cz naleznete ke stažení také všechna předešlá čísla našeho časopisu.

 

Přejeme Vám hezké čtení

Tým EVVO hl. m. Prahy a redakce BEZK


 
  e-časopis stahujte nebo se přihlaste k jeho pravidelnému odběru
na webových stránkách https://prazskaevvoluce.cz/