Magazín je určen všem zájemcům o ekologickou výchovu v Praze, obsahem i stylem může zaujmout jak laickou veřejnost, tak i odborníky v oblasti EVVO a komunikace v oblasti ŽP.

Magazín začíná úvodním slovem radní za ŽP v Praze, RNDr. Jany Plamínkové.

Hlavním tématem prvního čísla Pražské EVVOluce, je v lednu 2016 schválená Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy na období 2016-2025. Jde o základní strategický dokument města, jehož cílem je definování obsahu a zabezpečení komplexního a funkčního systému EVVO v hl. m. Praze pro dané období. Magazín obsahuje také anketu mezi autory koncepce o tom, jaké jsou její silné a slabé stránky, obsahuje rovněž popis Koncepce od krajského koordinátora EVVO Václava Nejmana, vedoucího SEV Lesů HMP.

Mezi odbornými články budou čtenáři pravidelně nalézat články o teorii ekologické výchovy, vlivu přírody na člověka, informace o výzkumech, nebo zákonitostech komunikace s cílovými skupinami o životním prostředí a šetrném jednání vůči přírodě. Realizátoři ekologické výchovy v Praze v magazínu naleznou náměty na činnosti v EVVO, příklady dobré praxe a rovněž možnosti využití grantových programů a jiných zdrojů financí pro své projekty.

Magazín se bude také pravidelně věnovat problematice pražské přírody a různých fenoménů Prahy.

Mezi jinými zajímavostmi pak budou čtenáři magazínu nalézat pravidelně rubriky: Kalendář akcí, Zajímavé knihy, Vybrané pražské projekty a aktivity v oblasti EVVO, Co se děje v …, nebo Terminologický rádce.

Nově vzniklý magazín Pražská EVVOluce se bude samozřejmě dále vyvíjet a proměňovat, uvítáme v tomto směru zpětnou vazbu čtenářů k formě i obsahu magazínu, s tipy a připomínkami.

Pokud byste nám chtěli se zpětnou vazbou k tomuto pilotnímu číslu pomoci, prosíme o vyplnění krátkého dotazníku po jeho přečtení.

Doufáme, že se Vám bude nový magazín líbit.