Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 180
Na stránce:
První | Předchozí | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Další
 • 9. 4. 2015 Informačně–vzdělávací akce hl. m. Prahy pro veřejnost v rámci oslav Dne Země 2015
  Hlavní město Praha pořádá v roce 2015 v rámci tradičních oslav Dne Země třídenní informačně–vzdělávací akci pro veřejnost zaměřenou na problematiku ochrany životního prostředí, a to ve třech atraktivních přírodních lokalitách - v Oboře Hvězda, v Královské oboře Stromovka a v Riegrových sadech.
 • 31. 10. 2014 Vzdělávání pedagogů MŠ v oblasti odpadů a ekologické výchovy v roce 2014 - informace o proběhlých seminářích
  Série přednášek s tématikou „Odpady a ekologická výchova“ proběhla v měsíci říjnu 2014 za účasti 90 pedagogů z 81 mateřských škol v Praze. Přednášky připravil Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hl. m. Prahy v rámci činností vyplývajících z Akčního plánu Krajské koncepce EVVO HMP s cílem zvyšovat odbornou úroveň pedagogických pracovníků v této oblasti.
 • 29. 9. 2014 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti odpadů a ekologické výchovy - podzim 2014
  Sérii přednášek na téma odpady a ekologická výchova s cílem zvyšovat odbornou úroveň pedagogických pracovníků mateřských škol v této oblasti připravil Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hl. m. Prahy v rámci činností vyplývajících z Akčního plánu Krajské koncepce EVVO HMP.
 • 8. 9. 2014 Školám a dalším subjektům jsou od září k dispozici nové sady ekologických výukových programů (EVP) pro školní rok 2014/2015
  Ekologické výukové programy (EVP) jsou výchovně vzdělávací lekce, jejichž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr. Děje se tak prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních metod úměrně příslušné věkové kategorii žáků a jejich zkušenostem. EVP zahrnují obsah ekologický (v odborném smyslu slova), environmentální, biologický nebo ochranářský (zabývající se ochranou přírody a krajiny). Programy jsou lektory připravované a vedené pro praktické využití nabytých poznatků, souvislostí a dovedností. EVP probíhají zpravidla mimo školu, tj. v přírodě, přírodní učebně, zahradě, ve středisku ekologické výchovy apod. v délce minimálně 2 vyučovací hodiny (resp. 2x 45 minut), pro mateřské školy v délce minimálně 60 minut. Programy jsou určeny také jiným organizovaným dětským kolektivům pod vedením dospělého. Hlavní město Praha podporuje realizaci EVP již od roku 2008 v rámci své systémové podpory stěžejních aktivit v oblasti EVVO, a to v souladu s realizací Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na území hl. m. Prahy na roky 2005 – 2015.
 • 1. 8. 2014 Praha má schválený akční plán enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na roky 2014 - 2015
  Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 1800 dne 29. července 2014 Akční plán Krajské koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) kraje Hlavní město Praha na období 2014 - 2015. Zároveň vzala na vědomí přehled podpořených aktivit a projektů uskutečněných v období 2010 - 2013 v rámci realizace dosavadních Akčních plánů Krajské koncepce EVVO
 • 8. 7. 2014 Výstava Příběhy obyčejných stromů
  Výstava Příběhy obyčejných stromů, kterou připravil v roce 2012 Odbor životního prostředí Úřadu městské část Praha 13 ve spolupráci s odborníky na tuto tematiku, je po dobu července a srpna umístěna v hale Magistrátu hl. m. Prahy ve Škodově paláci v Jungmanově ulici č. 29. V hale bude umístěno během července až srpna postupně 25 panelů, které se věnují různým aspektům života stromů v městském prostředí. Výstava Vás v první řadě zaujme více než 250 krásnými fotografiemi stromů a jejich detailů, focenými napříč ročními obdobími.
 • 4. 7. 2014 Nová sada 4 informačních materiálů pro veřejnost - Pražské parky a zahrady celopražského významu (Petřín, Stromovka, Letenské sady a Vítkov)
  V rámci dlouhodobých aktivit magistrátu hl.m. Prahy v oblasti přípravy informačních materiálů pro veřejnost s tématem pražské přírody a zeleně byla připravena úvodní sada 4 materiálů k pražských parkům a zahradám celopražského významu.
 • 13. 6. 2014 Pražská konference EVVO 2014
  Dne 6. května 2014 se v prostorách a na pozemcích ZŠ a MŠ na Beránku v Praze 4 konala další pražská výroční krajská konference EVVO, která byla v tomto roce zaměřená na podporu pedagogů. Tato konference byla již pátá v pořadí, z toho podruhé byla zaměřená přímo na školy a pedagogy škol (poprvé v roce 2009). Konferenci pořádalo Hlavní město Praha, její organizaci zajišťovala organizace Ekodomov ve spolupráci s PRO-BIO LIGOU a organizací Montessori cesta.
 • 11. 6. 2014 V Praze proběhla informačně - vzdělávací kampaň hl. m. Prahy a městských částí ke Dni Země 2014
  22. duben se od roku 1970 slaví po celém světě jako Den Země. Hlavní město Praha uspořádalo, ve spolupráci s městskými částmi a dalšími společnostmi, v rámci oslav Dne Země již devátým rokem informačně – vzdělávací kampaň pro veřejnost zaměřenou na problematiku ochrany životního prostředí. Letos akce proběhla na území 22 MČ v termínu od 10. 4. do 16. 5. 2014.
 • 10. 3. 2014 V Praze proběhne informačně - vzdělávací kampaň hl. m. Prahy a městských částí ke Dni Země 2014
  22. duben se od roku 1970 slaví po celém světě jako Den Země. Hlavní město Praha pořádá, ve spolupráci s městskými částmi a dalšími společnostmi, v rámci oslav Dne Země již devátým rokem informačně – vzdělávací kampaň pro veřejnost. Letos akce probíhá na území 22 MČ v termínu od 10. 4. do 16. 5. 2014.
Celkový počet: nejméně 180
Na stránce:
První | Předchozí | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy

Nejnovější k tématu EVVO:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období