Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 170
Na stránce:
První | Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Další
 • 12. 9. 2016 Ekologická výchova v Praze má svojí Facebookovou stránku
  Od 27. července 2016 je nově spuštěna facebooková stránka ekologické výchovy v Praze, kterou provozuje tým pracovníků EVVO Odboru ochrany prostředí MHMP. Na stránkách naleznete aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Praze.
 • 7. 9. 2016 Školám a dalším subjektům jsou od září k dispozici nové sady ekologických výukových programů (EVP) pro školní rok 2016/2017
  Ekologické výukové programy (EVP) jsou výchovně vzdělávací lekce, jejichž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr, prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních metod. Programy zahrnují obsah ekologický (v odborném smyslu slova), environmentální, biologický nebo ochranářský (zabývající se ochranou přírody a krajiny). Programy jsou lektory připravované a vedené pro praktické využití nabytých poznatků, souvislostí a dovedností, probíhají zpravidla mimo školu, tj. v přírodě, přírodní učebně, zahradě, ve středisku ekologické výchovy apod. v délce minimálně 2 vyučovací hodiny, pro MŠ v délce minimálně 60 minut. Programy jsou určeny také jiným organizovaným dětským kolektivům pod vedením dospělého. Hlavní město Praha podporuje realizaci EVP již od roku 2008 v rámci své systémové podpory stěžejních aktivit v oblasti EVVO, a to v souladu s realizací Krajské koncepce EVVO a návazných Akčních plánů.
 • 6. 9. 2016 V říjnu proběhne další pražská výroční Krajská konference EVVO tematicky zaměřená na „výchovu dětí v přírodě“.
  Dne 4. 10. 2016 se bude konat v areálu Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr v pořadí již sedmá Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Letošním tématem je výchova dětí v přírodě, kontakt dětí s přírodou a budování zodpovědného a láskyplného vztahu člověka k přírodnímu prostředí.
 • 20. 6. 2016 22. ročník sběrových ekologických soutěží byl slavnostně ukončen předáním cen a pohárů nejlepším školám
  Ekologicko-výchovný projekt, ve kterém si děti osvojují zásady správného třídění odpadů, vyvrcholil ve středu 22. června ve Velkém zasedacím sále Nové radnice slavnostním vyhodnocením. Soutěž, probíhající na základních a mateřských školách, pořádá ve spolupráci a pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy a radní Jany Plamínkové akciová společnost České sběrné suroviny.
 • 8. 6. 2016 V Praze proběhla informačně - vzdělávací akce hl. m. Prahy ke Dni Země 2016
  Hlavní město Praha uspořádalo v průběhu měsíce dubna 2016 v rámci tradičních oslav Dne Země třídenní informačně - vzdělávací akci pro veřejnost zaměřenou na problematiku ochrany životního prostředí, a to ve třech atraktivních přírodních lokalitách - v Oboře Hvězda, v Královské oboře Stromovka a v Riegrových sadech.
 • 30. 5. 2016 Odbor ochrany prostředí na akci Mikroklima 2016 pořadané MČ Praha 9 u příležitosti Světového dne životního prostředí
  Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy se účastní akce MIKROKLIMA 2016 pořádané městskou části Praha 9, která proběhne 2. června 2016 u příležitosti Světového dne životního prostředí. Na stánku MHMP budou zájemcům k dispozici zdarrma informační materiály k tematice ochrany životního prostředí, pro děti budou připraveny tematické hry a soutěže.
 • 5. 5. 2016 Další ročník tradiční akce Do lesa s lesníkem v rámci oslav Týdne lesů v ČR
  V polovině května se pražské lesy promění v dějiště dalšího ročníku Týdne lesů, který již od roku 2008 slaví celá Česká lesnická republika a do lesa se opět vypraví stovky dětí z pražských škol. Akci pořádají Lesy hl. m. Prahy.
 • 24. 3. 2016 Informačně – vzdělávací akce pro veřejnost zaměřená na problematiku ochrany životního prostředí v Praze pořádaná v rámci oslav ekologicky významného svátku Den Země 2016
  Hlavní město Praha pořádá v rámci tradičních oslav Dne Země třídenní informačně–vzdělávací kampaň pro veřejnost zaměřenou na problematiku ochrany životního prostředí, a to ve třech atraktivních přírodních lokalitách - v Oboře Hvězda, v Královské oboře Stromovka a v Riegrových sadech.
 • 22. 3. 2016 Nový elektronický magazín určený zájemcům o ekologickou výchovu v Praze - Pražská EVVOluce
  Zájemcům o ekologickou výchovu v Praze je od ledna roku 2016 k dispozici nový elektronický magazín nazvaný Pražská EVVOluce. Vydavatelem je Odbor ochrany prostředí MHMP a jeho přípravu v období 2016-2018 zajišťuje BEZK, z.s. Vydávání magazínu se předpokládá s periodicitou cca 3 měsíců. Pražská EVVOluce je časopis elektronický, připravovaný tak, aby se dobře četl na tabletu či na počítači. V nevelkém nákladu bude časopis k dispozici rovněž v tištěné podobě, např. při speciálních příležitostech a v rámci vybraných akcí.
 • 2. 2. 2016 Exkurze do komunitních zahrad a rodinných farem v Praze a okolí pro žáky škol na území hl. m. Prahy (pro rok 2016)
  Hlavní město Praha připravilo jako novinku pro letošní kalendářní rok pro žáky II. stupně základních škol a studenty nižších ročníků víceletých gymnázií z Prahy exkurze do komunitních zahrad a rodinných zemědělských provozů. Vybrat si lze z programů na komunitních zahradách, potravinově využívaných školních zahradách, rodinných farmách, komunitních kompostárnách, městských včelínech a městských produkčních sadech v hl. m. Praze a nejbližším okolí. Organizačně zajišťuje tento projekt spolek PRO-BIO LIGA ve spolupráci se spolky EKODOMOV a 01/71 ZO ČSOP Koniklec a obecně prospěšnou společností Kokoza, o.p.s.
Celkový počet: nejméně 170
Na stránce:
První | Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy

Nejnovější k tématu EVVO:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Související články odjinud