(Aktualizováno k 10/2016)

Organizace/ pracoviště, adresa Vedoucí pracovník Telefon, fax, e-mail
HS hl. m. Prahy
Rytířská 12, p. s. 203, Praha 1, 110 01
(ústředí a působnost pro Prahu 1 – kromě odboru hygieny práce a odboru hygieny dětí a mladistvých)

RNDr. Jan Jarolímek, MBA
ředitel
tel. ú. 296 336 700, fax: 224 212 335
podatelna@hygpraha.cz
Datová schránka ID zpqai2i (IČO 71009256)
http://www.hygpraha.cz/
Odbory na detašovaných pracovištích:
Odbor hygieny práce
Rybalkova 39, Praha 10, 101 00
PhDr. Alena Tomanová
ředitelka odboru
tel.: 271 087 100
podatelna@hygpraha.cz
Datová schránka ID zpqai2i
Odbor hygieny dětí a mladistvých
Měšická 646/5, Praha 9, 190 00
(působnost pro Prahu 1 – 10)
MUDr. Blanka Kučerová
ředitelka odboru
tel.: 281 000 427
podatelna@hygpraha.cz
Datová schránka ID zpqai2i
Pobočky:
- pobočka Centrum
Dukelských hrdinů 11, Praha 7, 170 00
(působnost: Praha 2, 3, 7 a pouze odbor hygieny práce i pro Prahu 1)

tel. sekr. 233 087 720, 233 087 721
fax: 233 374 091
podatelna@hygpraha.cz
Datová schránka ID zpqai2i
- pobočka Sever
Měšická 646, Praha 9, 190 00
(působnost: Praha 8, 9)
tel. ú. 286 883 001
fax: 286 884 450
podatelna@hygpraha.cz
Datová schránka ID zpqai2i
- pobočka Jih
Němčická 8/1112, Praha 4, 142 00
(působnost: Praha 4)

tel. ú. 241 010 346
fax: 241 010 348
podatelna@hygpraha.cz
Datová schránka ID zpqai2i
- pobočka Východ
Rybalkova 293/39, Praha 10, 101 00
(působnost: Praha 10)
tel. 271 087 144,
fax: 271 087 139
podatelna@hygpraha.cz
Datová schránka ID zpqai2i
- pobočka Západ
Štefánikova 17, Praha 5, 150 00
(působnost: Praha 5)

tel. ú. 257 000 820
podatelna@hygpraha.cz
Datová schránka ID zpqai2i
- pobočka Severozápad
Nechanského 1/590, Praha 6, 160 00
(působnost: Praha 6)

tel. sekr. 235 365 828,
fax: 235 365 828
podatelna@hygpraha.cz
Datová schránka ID zpqai2i

(Aktualizováno k 10/2016)

Česká inspekce životního prostředí
Pracoviště, adresa Telefon, fax, e-mail, IDDS
ČIŽP – Oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 Dejvice
tel.: 233 066 111, fax: 233 066 103
public_ph@cizp.cz, podatelna@cizp.cz
IDDS: 4dkdzty
http://www.cizp.cz