(aktualizováno k 12/2018, pokud není uvedeno jinak)

Organizace, adresa Pracoviště, vedoucí Telefon, fax, e-mail
Magistrát hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2,  110 01  Praha 1
Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1

odbor ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP)
RNDr. Štěpán Kyjovský, ředitel odboru
kontakty a struktura Odboru ochrany prostředí MHMP

 

tel. 23600 4245, 4246
stepan.kyjovsky@praha.eu
ocp@praha.eu

 

Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 18, Praha 1, 115 68
(aktualizace k 10/2016)
odbor životního prostředí
RNDr. Hana Váňová
tel. 221097231, 221097553
fax: 221097620
hana.vanova@praha1.cz 
Úřad městské části Praha 2
nám. Míru 20, Praha 2, 120 39
odbor životního prostředí
Ing. Simona Mullerová
tel. 236044209
simona.mullerova@p2.mepnet.cz

Úřad městské části Praha 3
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 130 85

Olšanská 7, Praha 3, 130 00 (OOŽP)
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 130 85 (OTSMI)


odbor ochrany životního prostředí
Ing. Jana Caldrová

odbor technické správy majetku a investic (správa zeleně)
Ing. Martin Kadlec

tel. 222 116 390
caldrova.jana@praha3.cz

tel. 222116385
martink@praha3.cz

Úřad městské části Praha 4
Antala Staška 2059/80b, Praha 4, 140 46
odbor životního prostředí a dopravy
Jaroslav Vodák
Ing. Lenka Hánlová, vedoucí odd. životního prostředí a odp. hospodářství
tel. 261 192 268
jaroslav.vodak@praha4.cz

tel.: 261 192 304
lenka.hanlova@praha4.cz 
Úřad městské části Praha 5
nám. 14. října 1381/4, Praha 5, 150 22

odbor správy veřejného prostranství a zeleně
Bc. Jan Zeman

odbor ochrany životního prostředí
Ing. Miroslav Kučera

tel. 257 000 465
jan.zeman2@praha5.cz

tel. 257000462
fax: 257000150
miroslav.kucera@praha5.cz, ozp@praha5.cz

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, 160 52
odbor dopravy a životního prostředí
Ing. Dana Charvátová
tel. 220189410, 220189566
dcharvatova@praha6.cz 
Úřad městské části Praha 7
nábř. kpt. Jaroše 1000, Praha 7, 170 00
odbor životního prostředí
Ing. Hana Horská
tel. 220144151
horskah@praha7.cz

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 35, Praha 8, 180 48
Na Košince 1, Praha 8, 180 48

(aktualizace k 6/2019)

odbor životního prostředí
Václav Knejfl, pověřen vedením odboru

tel.:222 805 743
vaclav.knejfl@praha8.cz
Zelená linka OŽP – 800 550 222

Úřad městské části Praha 9
Sokolovská 14/324, Praha 9, 180 49

odbor životního prostředí a dopravy
Mgr. Pavel Morávek, vedoucí odboru
Bc.Vojtěch Šimáček (ved. odd. životního prostředí)

 


tel.  283091351
moravekp@praha9.cz
tel. 283 091 352 (ved. odd. ŽP)
simacekv@praha9.cz
 
Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, Praha 10, 101 38
odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Bc. Martin Pecánek 
tel. 267093565
fax: 267093291
martin.pecanek@praha10.cz 
Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1, Praha 4 – Chodov, 149 41
Vidimova 1324-25, Praha 4, 149 41
odbor životního prostředí
Ing. Michal Vyskočil
tel. 267902333
fax: 272941982
vyskocilm@praha11.cz
Úřad městské části Praha 12
Písková 830/25, Praha 4 – Modřany, 143 00
Cílkova 796, Praha 4, 142 00
odbor životního prostředí a dopravy
Ing. Ivan Tatai 
tel. 244 028 500
fax: 241 715 245
tatai.ivan@praha12.cz
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5 – Stodůlky 158 00
odbor životního prostředí
Mgr. Jana Gilíková
tel. 235011471
fax: 235011479
gilikovaj@p13.mepnet.cz
Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1072,Praha 9 – Černý most, 198 21
Bratří Venclíků 1073,Praha 9 – Černý most, 198 21
odbor dopravy a ochrany prostředí
Ing. Markéta Adámková
tel. 225 295 325
fax: 281912861
marketa.adamkova@praha14.cz
 
Úřad městské části Praha 15
Boloňská 478/1, Praha 10, 109 00
odbor životního prostředí
Mgr. Zuzana Venclíková
tel.: 281 003 309
fax: 274 864 756
Zuzana.Venclikova@praha15.cz  
Úřad městské části Praha 16
V. Balého 23/3, Praha 5 – Radotín, 153 00
odbor výstavby, dopravy a životního prostředí
Ing. Lenka Böhmová, ved. odboru
Ing. Lenka Hübnerová, vedoucí odd. životního prostředí
Ing. Helena Jíchová, kontaktní prac. pro ŽP
tel. 234 128 260, fax. 234 128 272
lenka.bohmova@praha16.eu

tel 234 128 264, fax 234 128 272
lenka.hubnerova@praha16.eu

tel. 234 128 430, fax. 234 128 272
helena.jichova@praha16.eu
Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b, Praha 6 – Řepy, 163 02
Bendova 1121/5, Praha 6 – Řepy, 163 02

odbor životního prostředí a dopravy
Mgr. David Zlatý

tel + fax: 235 300 634
david.zlaty@praha17.cz

Úřad městské části Praha 18
Bechyňská 639, Praha 9 – Letňany, 199 00
odbor dopravy a životního prostředí
Ing. Jana Káparová
tel.: 731 450 843
fax: 284 028 225
jana.kaparova@letnany.cz
Úřad městské části Praha 19
Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely, 197 00
Železnobrodská 825, Praha 9 - Kbely, 197 04
odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství
Bc. Blanka Pokorná, DiS.
tel. 286850184
blanka.pokorna@kbely.mepnet.cz
Úřad městské části Praha 20
Jívanská 647, Praha 9 – Horní Počernice, 193 21
Jívanská 635/6, Praha 9 – Horní Počernice, 193 21
odbor životního prostředí a dopravy
Mgr . Věra Bidlová
tel. 271071630
fax: 271071632
Vera_Bidlova@pocernice.cz 
Úřad městské části Praha 21
Staroklánovická 260,
Praha 9 – Újezd n.Lesy, 190 16
odbor životního prostředí a dopravy
Mgr. Tomáš Svoboda
tel: 281 012 984
fax: 281 971 531
tomas.svoboda@praha21.cz 
Úřad městské části Praha 22
Nové náměstí 1250,
Praha – Uhříněves, 104 00
odbor životního prostředí a dopravy
Ing. Dana Sopoušková
tel. 271071870
fax: 271071819
dana.sopouskova@praha22.cz
ozp@praha22.cz

Pozn.:
Pokud se adresa pracoviště pro problematiku životního prostředí liší od adresy Úřadu městské části, je uvedena v levém sloupci za adresou hlavní budovy úřadu.