• Granty v oblasti životního prostředí pro rok 2017 byly schváleny dne 18. dubna 2017 usnesením Rady HMP a dne 27. dubna 2017 usnesením Zastupitelstva HMP více informací

  • Vláda schválila Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR do roku 2030 více na Ekolist.cz
  • Na konci května proběhne Evropský týden udržitelného rozvoje, registrace se otevřela dnes - více na stránkách Ekolist.cz
  • K dnešnímu dni bylo v rámci dotačního programu "Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech" nazývaného „Kotlíkové dotace Praha" podáno: 165 žádostí! více informací k dotačnímu programu
  • Upozorňujeme na novelizaci vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (změna: 83/2016 Sb.)