• Sněmovna Parlamentu ČR schválila 5. 9. 2017 pařížskou klimatickou dohodu více na stránkách Ekolist.cz
  • 18. 7. 2017 byl Radou hl. m. Prahy schválen dokument Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu dne (viz usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1723 ze dne 18.7.2017) dokument ke stažení (PDF formát, 5 Mbyte)
  • Vláda ČR schválila Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR do roku 2030 více na Ekolist.cz
  • K dnešnímu dni bylo v rámci dotačního programu "Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech" nazývaného „Kotlíkové dotace Praha" podáno: 194 žádostí! Finanční prostředky již jen cca pro 2 žadatele. Ukončením příjmu žádostí v rámci tohoto dotačního programu dotace na podporu výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v RD poskytování dotací tímto nekončí. Bližší informace naleznete pod záložkou „Kotlíkové dotace II“. více informací k dotačnímu programu
  • Upozorňujeme na novelizaci vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (změna: 83/2016 Sb.)