• Byl vyhlášen Grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2018 (s ukončením realizace v roce 2019) formuláře a podrobné informace
  • Sněmovna Parlamentu ČR schválila 5. 9. 2017 pařížskou klimatickou dohodu více na stránkách Ekolist.cz
  • 18. 7. 2017 byl Radou hl. m. Prahy schválen dokument Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu dne (viz usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1723 ze dne 18.7.2017) dokument ke stažení (PDF formát, 5 Mbyte)
  • V rámci 1. Výzvy dotačního programu "Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech" nazývaného „Kotlíkové dotace Praha" byly vyčerpány přidělené finanční prostředky. Ukončením příjmu žádostí v rámci tohoto dotačního programu dotace na podporu výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v RD poskytování dotací tímto nekončí. Bližší informace naleznete pod záložkou „Kotlíkové dotace II“. více informací k dotačnímu programu
  • Upozorňujeme na novelizaci vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (změna: 83/2016 Sb.)